1. Rättvik
  2. Sevärdheter
  3. S:t Dominikus katolska kapell

S:t Dominikus katolska kapell

Berget är en ideell stiftelse för kyrklig verksamhet som vuxit fram ur Stiftsgården i Rättvik, men som 1974 avskildes till en självständig stiftelse.

Stiftelsens syfte är att erbjuda retreater och annan verksamhet som ger andlig fördjupning och som främjar strävanden för Kyrkans enhet. Denna enhet får praktiska uttryck i livet på Berget, i vänskapen och gemenskapen. Verksamheten är öppen för alla intresserade, oberoende av trostillhörighet. Cirka 2.000 personer deltar i kurser och retreater per år.
Gårdarna på Berget, S:t Davidsgården byggd 1960-62 och Meditationsgården byggd 1972-73, har uppförts tack vare enskilda människors gåvor. Läs mer i boken Gud vi tackar Dig.

S:t Davidsgården är en retreatgård, byggd endast för retreat. Här har givits retreater sedan 1962. I retreaten lämnar man sin vardag, för att kunna lyssna inåt och uppåt– man ”solar sig i Guds kärlek”.

På Meditationsgården lär man ut kristen djupmeditation enligt za-zenmetoden. Za-zen betyder ”sitta till stillhet“. Meditationsgården erbjuder ett rikt utbud av kurser, som samlas under rubrikerna

  • Att finna sig själv
  • Etik och människosyn
  • Andlig vägledning
  • Kulturens källor

Öppettider

Hitta till S:t Davidsgården

Updated on 27 september, 2022

Var informationen den du letade efter?

Du kanske också är intresserad av

TIPSA OSS!
Rättvik har många fantastiska platser att besöka och aktiviteter att göra. Vi tar gärna emot tips och idéer på platser som kan vara med i vår guide till besökaren.
Till vår tipsa-oss-sida