StartBarnvänligtMörksuggeparken

Mörksuggeparken

Mörksuggeparken är en tillgänglighetsanpassad aktivitetspark med hinderbanor för barn och unga. Här kan barn och unga med eller utan funktionshinder inspireras till lek och rörelse.

God hälsa och känsla av delaktighet är ett av de globala målen för hållbar utveckling och är dessutom en grundläggande förutsättning för människors hälsa och välbefinnande i samhället. Tillgång till tillgängliga aktiviteter där barn och unga kan delta oavsett funktionsvariation är ytterst viktig för barns och ungas hälsa och för samhällets hållbarhet. Forskning visar att barn och unga med funktionsnedsättning upplever delaktighet i aktiviteter i samhället i mycket mindre omfattning än barn och unga utan funktionsnedsättning (Eriksson, 2006).

Mörksuggeparken är en tillgänglighetsanpassad aktivitetspark med hinderbanor för barn och unga där barn och unga med eller utan funktionshinder ska få inspiration till lek och rörelse. De aktiviteter och banor som finns i Mörksuggeparken ska erbjuda något för alla barn och unga att delta och utmanas med, både med och utan rullstol.

Mörksuggeparken är belägen i det natursköna Jarlområdet , ca 1,5 km från Rättviks centrum. Parken ligger i direkt anslutning till ett motions- och idrottsområde med tillgång till bland annat bumbtrack för cyklister och den vackra Enån som lockar till kanotpaddling.  Mörksuggeparken vill skapa ett centrum för barn, unga och familjer för att träffas och göra olika aktiviteter tillsammans.

Mörksuggan, som Mörksuggeparken tagit sitt namn från, knyter an till Rättviks kultur och folktro.  Mörksuggeparken är tänkt spegla ett ”litet Rättvik” med Lilla Långbryggan, Lilla Dalhalla, Lilla Classic Car Week, Lilla Stiernhööksgymnasiet med sina naturbruksprogram och Lilla Rodelbanan.

Uppdaterad:

Hitta till Mörksuggeparken: